Реєстрація друкованих засобів масової інформації

Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні - це періодичні і ті, що тривають, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Друковані ЗМІ видаються в Україні державною мовою, а також на інших мовах. Мова, на якому планується видавати друкований засіб масової інформації, вказується при реєстрації. Мов може бути кілька, в такому випадку заявник вибирає або змішане видання, це коли в одному виданні будуть використовуватися заявлені мови (наприклад російський і український) або окремими виданнями, це коли один і той же матеріал видається окремо на одному з заявлених мов і на іншому.

Державної реєстрації відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" підлягають всі друковані ЗМІ, що видаються на території України, не залежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу виготовлення.

Право на підставу друкованого засобу масової інформації належить:

 • Громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які не обмежені у цивільній правоздатності та дієздатності;
 • Юридичним особам України та інших країн;
 • Трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об'єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

Редакція друкованого засобу масової інформації має право виступати засновником (співзасновником), видавцем і розповсюджувачем.

Взаємини між співвласниками друкованого засобу масової інформації регулюються установчим договором, в якому передбачається розподіл між співвласниками обов'язків по виробництву, фінансування і матеріально-технічного забезпечення діяльності створеного ними друкованого засобу масової інформації.

Якщо одним зі співвласників виступає фізична особа, установчий договір повинен бути посвідчений нотаріально.

Види друкованих ЗМІ за сферами поширення:

 • ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження (в межах підприємства, населеного пункту, району міста, міста, району, області);
 • ЗМІ із загальнодержавною сферою розповсюдження (вся територія України);
 • ЗМІ з міжнародною сферою розповсюдження;
 • ЗМІ зі статусом спеціальних (рекламного характеру, еротичного, дайджест).

Що необхідно від Вас для початку процедури реєстрації друкованого засобу масової інформації:

Юридичним особам:
 • Заповнену анкету з даними на реєстрацію друкованого засобу масової інформації;
 • Нотаріально завірену копію статуту;
 • Нотаріально завірену копію Виписки з Реєстру;
 • Доручення.
Громадянам України, іноземцям та особам без громадянства:
 • Заповнену анкету з даними на реєстрацію друкованого засобу масової інформації;
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера (для іноземців з перекладом на українську мову і нотаріальним посвідченням перекладу);
 • Нотаріальна довіреність.

Вартість реєстрації друкованого засобу масової інформації (ЗМІ)

Реєстрація Державний збір (грн) Вартість послуг (грн)
Реєстрація ЗМІ із загальнодержавною, регіональною та / або закордонною сферою поширення 850 1 000
Реєстрація ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах АРК, області, обласного центру або двох і більше сільських районів 408 1 000
Реєстрація ЗМІ з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ і організацій 238 1 000
Реєстрація ЗМІ яка спеціалізується на матеріалах еротичного характеру 1 700 1 000
Реєстрація Благодійного фонду 7-10 3 000
Реєстрація ЗМІ дайджесту 1 020 1 000
Реєстрація ЗМІ за участю іноземних засновників 2 040 1 000

* Розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50%.

* Звільняється від сплати реєстраційного збору друковані ЗМІ, засновані з благодійною метою і призначені для безкоштовного розповсюдження.