Реєстрація авторського права

Об'єктами авторського права є твори науки, літератури та мистецтва, а саме:

 • літературні твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного характеру;
 • брошури, книги;
 • статті, в тому числі наукового характеру;
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • алгоритми комп'ютерних програм;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • пісні, поезія для пісень;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • фільми, кліпи, анімаційні кліпи;
 • твори образотворчого мистецтва, картини;
 • твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
 • цифрові обробки стандартних фотографій;
 • твори прикладного мистецтва;
 • твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття, з художнього скла, ювелірні вироби;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення;
 • ескізи, пластичні твори, що належать до сфери географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів;
 • обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори, в основу яких покладені інші твори;
 • збірники творів;
 • збірники обробок фольклору;
 • енциклопедії та антології;
 • збірники звичайних даних - інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці по підборі, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори науки, літератури та мистецтва.

Що не являється об'єктом авторського права:

 • повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
 • твори народної творчості (фольклор);
 • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 • державні символи України, державні нагороди;
 • символи й знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • символіка територіальних громад;
 • символи й знаки підприємств, установ та організацій;
 • грошові знаки;
 • розкладу руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, які не відповідають критеріям оригінальності та на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Що потрібно щоб зареєструвати авторські права:

Залежно від об'єкта авторського права для реєстрації надається:
 • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою);
 • примірник твору (в матеріальній формі, друкованому, електронному вигляді);
 • документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
 • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
 • документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку.
 • Термін реєстрації авторського права: 1 місяць від дати надходження заявки на реєстрацію.

Вартість реєстрації авторського права

Реєстрація авторського права незалежно від суб'єкта й об'єкта авторського права

1000 грн

Розмір державного збору за реєстрацію авторського права:

За підготовку до держреєстрації авторського права від фізичних осіб - 55,25 грн.
За оформлення та видачу свідоцтва від фізичних осіб - 8,5 грн.
За підготовку до держреєстрації авторського права від юридичних осіб - 161,50 грн.
За оформлення та видачу свідоцтва від юридичних осіб - 25,50 грн.