Бухгалтерські послуги

Абонентське бухгалтерське обслуговування (аутсорсинг)

Аутсорсинг - це передача організацією, на підставі договору, своїх бухгалтерських та кадрових питань на обслуговування компанії яка спеціалізується в цій галузі.

Умови абонентського обслуговування:

 • обслуговуються юридичні особи або фізичні особи-підприємці;
 • договір укладається на рік з правом продовження або розірвання договору по закінченню терміну;
 • оплата здійснюється безготівковим розрахунком згідно з виставленим рахунку фактури;
 • перелік послуг, що надаються за фіксованою ціною вноситься в договір і надається в повному обсязі.

Перелік послуг, що надаються з абонентського обслуговування:

 • ведення фінансового обліку (складання пакета фінансової звітності) відповідно до прийнятої облікової політики замовника та вимог законодавства України по даній формі власності компанії;
 • ведення податкового обліку (складання податкової звітності) відповідно до чинного законодавства;
 • ведення управлінського обліку (складання звітності внутрішнього користування) відповідно до прийнятих формами звітів клієнта;
 • підготовка та надання до відповідних державних органів, організації фінансової, податкової, статистичної звітності;
 • планування та консультування у сфері управління, виробничих і фінансових операцій;
 • кадрове діловодство;
 • консультування з питань бізнесу у зв'язку зі змінами законодавства, інших регуляторів, які безпосередньо впливають на ведення бізнесу клієнта.
  • Протягом місяця, відповідальний співробітник нашої компанії зробить:

   • розрахунок заробітної плати, включаючи розрахунок всіх податкових виплат по заробітній платі та відрахуванням до фондів державного пенсійного та соціального страхування;
   • розрахунок винагород за договорами цивільно-правового характеру;
   • розрахунок авансу, лікарняних, оплату відпусток, компенсацій за невикористану відпустку при звільненні;
   • розрахунок виплат співробітником за трудовими договорами;
   • здійснить підготовку і здачу форм обов'язкової звітності в державні органи;
   • підготує розрахункові відомості й платіжні документи на виплату заробітної плати, а також перерахування податків і зборів;
   • підготує файл імпорту для передачі результатів розрахунку в спеціалізовану програму;
   • заповнить кадрову документацію (облік і ведення трудових книжок, підтримка штатного розкладу, інше).

   Переваги абонентського обслуговування:

   1. Значна економія.
   2. Широкий спектр послуг, що надаються.
   3. Відсутність необхідності наймати штатного юриста з фіксованим окладом.
   4. Наявність великого досвіду роботи та напрацьованих контактів для вирішення тієї чи іншої проблеми.
   5. Можливість зустрічей в офісі Вашої компанії.

   Вартість послуг

   Абонентське бухгалтерське обслуговування в місяць

   5000 грн