pg
Регистрация изменения названия юридического лица (ООО, ЧП, БФ, ОО, Ассоциаций).

Согласно новой редакции Закона Украины "О государственной регистрации юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" от 01.01.2016 года до наименований юридических лиц и их подразделений выдвинуты следующие требования:

Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.

4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.

Мы предоставляем следующие услуги по регистрации смены названия:

 • Консультацию относительно предстоящих изменений в учредительные документы ООО;
 • Помощь в проверке индивидуальности названия;
 • Подготовка пакета документов для регистрации изменений;
 • Подписание документов и оформление доверенности с правом представлять интересы ООО в государственных учреждениях; 
 • Подготовка документов на регистрацию; 
 • Оплата государственных сборов;
 • Регистрация изменений в учредительные документы ООО в органах государственной регистрации; 
 • Получение документов о регистрации изменений (Выписка из ЕГР, Устав);
 • Получение справки статистики для ООО; 
 • Подача 1-ОПП в налоговую с новыми данными ООО;
 • Смена названия в документах  налогооблажения (НДС, единый налог); 
 • Изготовление новой печати.

Что потребуется от Вас: 

 • Выписка из ЕГР;
 • Оригинал Устава;
 • Новое название;
 • Присутствие учредителей для подписания новой редакции Устава;
 • Оригинал выдержки из реестров плательщиков налогов (НДС, единый налог);
 • Печать.

Стоимость регистрации изменения названия: 

 Смена названия для ООО, ЧП 2000 грн
 Смена названия для БФ, Общественных организаций и Ассоциаций 2500 грн
 

  *в стоимость включен госсборы, нотариальные услуги и изготовление печати

Компания предоставляет услуги по регистрации Торговых марок.